منوی دسته بندی
منوی دسته بندی

درباره گارانتی

  • محصولات تولیدی این کارخانه دارای24 ماه گارانتی از نصب می باشند.
  • در صورت بروز ایرادات ذاتی در 24 ساعت اول مبلغ مشتری مستردد می شود .
  • در صورت بروز آسیب به قطعات مصرفی در صورتی که آسیب وارده در اثر عیب قطعه باشد قطعه مصرفی شامل خدمات گارانتی می باشد .
  • در صورت بروز ایرادات ذاتی در3 ماه اول محصول تعویض می گردد .
  • در صورت انجام تعمیر بیش از2 مرتبه جهت یک عیب محصول تعویض می گردد.
  • در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و یا تعطیلی کارخانه شرکت متعهد می گردد کلیه خدمات را در چارچوب سازمان های حمایتی از خقوق مصرف کنندگان  ارائه نماید .
  • خدمات ارائه شده به مدت 6 ماه گارانتی می گردد .
  • در صورت بروز خسارت به محصول در هنگام انجام تعمیرات شرکت متعهد به جبران خسارات وارده می باشد .