نظرسنجی از مشتریان

فرم نظرسنجی کارا سرویس

(پر کردن این فیلد اجباری است)(Required)
مثال :
نحوه برخورد و آراستگی پرسنل خدمات پس از فروش(Required)
مدت زمان حضور نماینده برای انجام خدمات درخواستی(Required)
سهولت دسترسی به واحدهای خدمات پس از فروش(Required)
کیفیت خدمات پس از فروش ارائه گردیده(Required)
میزان هزینه های دریافتی برای خدمات پس از فروش نسبت به شرکت های مشابه(Required)
میزان پاسخگویی واحدهای خدمات پس از فروش به درخواست های شما(Required)
با عدد 1 الی 100 به میزان رضایت خود از خدمات پس از فروش کارا سرویس، امتیاز دهید (1 کمترین و 100 بیشترین امتیاز را دارد)